Thursday, July 31, 2008

നീ..

ഈ രാത്രിയിലെ എണ്റ്റെ ചിന്തകള്‍ക്ക്‌ നിണ്റ്റെ മണമാണു,
നിണ്റ്റെ നനഞ്ഞ മുടിയിഴകളുടെയും
വിയറ്‍ത്ത ദേഹത്തിണ്റ്റെയും മണം
നിണ്റ്റെ നിശ്വാസത്തിണ്റ്റെയും
ചുംബനങ്ങളുടെയും മണം.

ഈ രാത്രിയിലെ എണ്റ്റെ സംഗീതത്തിന്ന് നിണ്റ്റെ ശബ്ദമാണു,
നിണ്റ്റെ കനത്ത നിശ്വാസത്തിണ്റ്റെയും
നിര്‍വൃതിയുടെയും ശബ്ദം
നിണ്റ്റെ മാറിലെ കുളമ്പടികളുടെയും
നിണ്റ്റെ ഭ്രാന്തിണ്റ്റെയും ശബ്ദം.

ഈ രാത്രിയിലെ എണ്റ്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിണ്റ്റെ നിറമാണു,
നിണ്റ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും
നിണ്റ്റെ കാത്തിരിപ്പിണ്റ്റെയും നിറം
നിണ്റ്റെ വിശ്വാസത്തിണ്റ്റെയും
നമ്മുടെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുടെയും നിറം.

ഈ രാത്രിയിലെ എണ്റ്റെ ജനനം നിണ്റ്റെ മടിത്തട്ടിലാണു,
നിണ്റ്റെ അടിവയര്‍ നനച്ച കണ്ണീരിലും
നിണ്റ്റെ കണ്ണുകളുടെ ആഴത്തിലും
നിന്നില്‍ അലിഞ്ഞുചേറ്‍ന്ന നിമിഷത്തിലും
നമ്മള്‍ കൊണ്ട പൂറ്‍ണതയിലും.

അട്ടിമറി

ഞാന്‍
ബോംബു പൊട്ടിച്ച്‌
അമ്മയെ കൊന്നു.

പൊക്കിള്‍കൊടി അറുത്ത
കത്തിയിലെ ചോരപ്പാടും
അമ്മയുടെ മുലയിലെ
ദന്തക്ഷതവും ബാക്കിയായി.

1930-2008

മിഡില്‍സ്ബറൊയിലും
ദണ്ഡിയിലും
ഉപ്പ്‌.
മറേ ബേസിനിലും
കന്യാകുമാരിയിലും
തോറിയം.

മേല്‍ക്കൂര

ഇന്നലെ
ബോംബു പൊട്ടിയുണ്ടായ ഗര്‍ത്തത്തില്‍
കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയുടെ
മുഖത്ത്‌ ആനന്ദം.
നേട്ടങ്ങളില്‍,
ജീവനും ഉറക്കറയും.

ചിത്രം

പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍ കിടന്ന
തവളയുടെ കണ്ണുകള്‍മിഴിച്ചിരുന്നു.
ഉം കൊള്ളാം,
ചിത്രത്തില്‍ ഞാനുമുണ്ട്‌.

Tuesday, July 22, 2008

CAN U TELL ME WATS HAPPENING??

Dear indians,

Our pride. Our beautiful nation.
Date : 22/07/08
Venue : Loksabha
Occasion: Meeting before no-confidence motion
Scene : BJP mp's holding bundles of indian currency, which according to them
was a bait to vote against no-confidence motion.
Gallery : People all over india, all over world interested in "watching" india..

Dear indians,

What does tat notes mean?
Was that the sale value of indian people?
Were indian politics this much entertaining recently?
Who is ruling india? Mukesh ambani?
Are we the people of india?
Are we dogs which will bark and won't bite?
Why would these stuffs affect us, right?
Lets enjoy it like another SRK movie with lots of colour and 'manoranjan', right?
Why should we ask our 'beloved' leaders to explain things, right?
Why should we deviate from our usual role of the 'show', long queues
in front of the booths and the hopefull pressing of the EVM, right?
The PM should never explain things to the society which made him PM, right?
Oh sorry, it wasn't the society, it was the 'high' command, right?
Can't blame him. He haven't even asked for a vote in his life.
Then why should he answer to those who votes, right?
An economist should never explain things. Thats the way. Carry on 'jaanii'...
The PM won't explain. Then why the AEC chairman should do, right?

Respected Dr. Anil Kakodkar( chairman, AEC),

You did a great job by doing an exclusive power point presentation about the nuclear
deal in presence of the distinguished scientists of our country. If you have some time
to spend, just take out an atlas and check how large a country india is. Then just think
how many of these indians are scientists. This will let you know that you did an exquisite
power point presentation which reached the nooks and corners of india. I am
overwhelmed. Thanks...

Dear indians,

Use your fingers first to point out, and then decide on the 'hopefull pressing of EVM'..

കഥാവശേഷന്‍

നടന്നു നീങ്ങവെ നഗ്നമാക്കപ്പെട്ട പാദങ്ങളിലെ ചോരയുടെ നഷ്ടം..

കയറിയ പടികള്‍ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പൊള്‍ ഉയര്‍ച്ചയുടെ നഷ്ടം..

മദ്യക്കുപ്പികള്‍ നുരഞ്ഞ കനം തൂങ്ങുന്ന രാവുകളിലെ ഓര്‍മയുടെ നഷ്ടം..

പൊള്ളയായ സ്വത്വ യുക്തി വാദങ്ങളിലെ ഉമിനീര്‍ നഷ്ടം..

അറിവിനു വേണ്ടി വില പറഞ്ഞപ്പോള്‍ പെരുവിരല്‍ നഷ്ടം..

അഛണ്റ്റെ കണ്ണില്‍ ഇരുള്‍ വീണപ്പൊള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടം..

പേനയില്‍ നിന്നും അടരാന്‍ മടിച്ച വാക്കുകളാല്‍ കാമുകീ നഷ്ടം..

വേശ്യയുടെ ചിരിയിലും ചൂടുള്ള ദേഹത്തിലും കുട്ടിത്തം നഷ്ടം..

അര്‍ഥസമരങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളിലും നിശബ്ദനാകവേ ഭ്രാന്തിണ്റ്റെ നഷ്ടം..

ഇരുണ്ട വഴികളില്‍ വെളിച്ചം നിറയ്കവേ കടമകള്‍ നഷ്ടം..

കറുത്ത കോട്ടുകാരണ്റ്റെ കണക്കുപുസ്തകം ഒരു താള്‍ മറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജീവിതം നഷ്ടം..

Monday, July 21, 2008

Sweat formed bubbles on his forehead..
It shaped small rivers through his cheeks..
He knelt down in front of her and kissed her womb
(he came from that) ..
He kissed her on her breasts
(it fed him) ..
He kissed her on her lips
(it kissed him first) ..
He kissed her on her palms
(it caressed him) ..
He kissed her on her bosom
(he slept there) ..
He looked at her and cried
(he won't see her anymore) ..
He killed her
(he loved her) ..

Sunday, July 20, 2008

The colour of this saga is black..
It always took paths trodden and weared..
Its a venture of ruthless mistakes..
It has a discomforting aura of dreadful manias..
Its a never-ending ride with the 'if' twists and 'but' turns..
It was at times rendezvous with destiny..
It was at times a cast away with the floating feet which knew ' W=mg ' acts downwards..
It again liberated thirst with blurred visions of the magnum opus..
It painted scars in descends and more scars in ascends..
It began to lure with eventually fading loops of madness..
It sought heat from the threshold of madness and the falls mostly unpredictable..
It echoed silence, when the birds chirped ' a wunderkind', the birds in million colors..
Clinging to the chains, the eyes await more tantrums..
I know the fear was not the depth of the ocean, but the saline water..
Yes, the colour of this saga is an astounding black..
It always took paths trodden and weared..